Náš tým

There are no translations available.

Sample image

 V současné době u nás působí:

  • Ing. Petr Soukup
  • Ing. Petr Pavlát, Ph.D
  • Mgr. Martina  Marková
  • Jolana Paprskářová
  • Kateřina Sprušanská

 

 

Ing. Petr Soukup

·        Absolvent ČVUT v Praze, Fakulty strojní v roce 1974; absolvent postgraduálního studia pro oblast průmyslových práv na SVŠT v Bratislavě v roce 1981.

·        Patentový zástupce zapsaný u Komory patentových zástupců ČR (reg.č.115) s oprávněním zastupovat klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR v oblasti ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů a užitných vzorů.

·        European Patent Attorney  (EPO Representative Nr. 123610): zástupce zapsaný u Evropského patentového institutu s oprávněním zastupovat před Evropským patentovým úřadem v Mnichově v oblasti patentů a užitných vzorů.

·        European Trademark and Design attorney Nr.27367: zástupce zapsaný u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) s oprávněním zastupovat před OHIM pro oblast průmyslových vzorů a ochranných známek.

·        Soudní znalec zapsaný od r.1981 u Krajského soudu v Ostravě pro obory  PATENTY a VYNÁLEZY se specializací vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, licence, know-how a EKONOMIKA se specializací na ceny a odhady duševního vlastnictví.

 

Ing. Petr Pavlát, Ph.D

·        Absolvent Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice v r.1994.  

·        Absolvent doktorského studia Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v r.2001.

·        Od r.2015 asistent patentového zástupce zapsaný v KPZ ČR pod reg.č. 2047

 

Mgr. Martina  Marková

·        Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakulty v roce 2000.  

·        Patentový zástupce zapsaný u Komory patentových zástupců ČR (reg.č.376) s oprávněním zastupovat klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR  v oblasti ochranných známek, průmyslových vzorů.

 

Jolana Paprskářová, Kateřina Sprušanská

·        Administrativní pracovnice, asistentky s mnohaletou zkušeností v oboru průmyslového (duševního) vlastnictví, které zajišťují kompletní administrativní práce spojené s činností kanceláře.

 

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Soukupa, BA  www.soukupak.cz

·        Poskytování komplexních právních služeb i úzce specializovaných služeb nejen v oblasti ochrany duševního vlastnictví, ale i v mnoha jiných právních oborech, zejména obchodním právu

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky