Užitné vzory

There are no translations available.

Patentová ochrana nemusí být vždy jedinou vhodnou formou ochrany jedinečných technických řešení. Pro předměty s nižší vynálezeckou úrovní, popř. menšího ekonomického významu, je možné zvolit si pro svoje technické řešení jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu tzv. užitným vzorem. Užitnými vzory jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jednak požadavkem na úroveň řešení a jednak skutečností, že z ochrany užitným vzorem jsou vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Doba ochrany užitného vzoru však trvá jen čtyři roky, ale na žádost jeho majitele může být prodloužena dvakrát o tři roky. Maximální doba platnosti užitného vzoru je tedy 10 let.

 

V oblasti užitných vzorů zajišťujeme:
• Zpracovávání přihlášek užitných vzorů. Tedy vypracování celé textové i obrazové části přihlášky, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy. Získaný rozsah ochrany vyplývající z užitného vzoru je vymezen zněním nároků na ochranu.
• Podávání přihlášek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR nebo u jiného zahraničního patentového úřadu, včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení zápisného řízení.
• Zajišťování případných přihlášek a validace užitných vzorů do zahraničí prostřednictvím efektivní spolupráce s patentovými kancelářemi po celém světě.
• Zabezpečování plateb obnovovacích poplatků a sledování veškerých lhůt.
• Provádění základní rešerše v patentových databázích, příp. v odborné literatuře, s cílem zjistit, zda přihlašované řešení splňuje požadavek novosti.
• Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele, převody práv k užitným vzorům).
• Právní pomoc ve sporech z užitných vzorů.

 

Ochranu užitným vzorem a řízení o přihláškách upravují zejména následující právní normy:
• zák. č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhl. č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů,
• zák. č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech ve znění pozdějších předpisů,
• zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,
• zák. č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů.
 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky