Znalecké posudky

There are no translations available.

V rámci kanceláře je možno vypracovat znalecké posudky v oblasti duševního vlastnictví se zaměřením na patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, know how a další nehmotný majetek z oblasti průmyslových práv, a to včetně ocenění těchto práv.

 

Sample image

Novinky