Průmyslově právní poradenství a konzultace

There are no translations available.

Zjistili jste, že někdo jiný podniká nebo jinak působí pod označením, které je totožné nebo zaměnitelně podobné s Vaší obchodní firmou nebo názvem? Myslíte si, že někdo užívá Vašeho názvu proto, aby klamal Vaše zákazníky? Potom taková osoba může porušovat zákon a poškozovat Vás. Jsme připraveni Vám pomoci. Kontaktujte nás a my prověříme, zda jednání Vašeho konkurenta nebo kohokoli jiného, kdo působí pod názvem stejným s tím Vaším nebo podobným, je v souladu se zákonem.

 

V oblasti poradenství a konzultace průmyslových práv provádíme:
• Poradenskou činnost v oblasti licenční problematiky (licenční smlouva, porušování práv z licence, licenční poplatky).
• Poradenskou činnost v oblasti nekalé soutěže.
• Zprostředkovatelskou činnost v oblasti autorskoprávní ochrany.
• Poradenskou činnost v oblasti práva firemního (obchodní firma) včetně ochrany obchodního jména a porušování autorských práv.
• Oceňování průmyslových práv.
• Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o přihlášce k vynálezu, v řízení o zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru, integrovaného obvodu, označení původu, ochranné známky, při udržování platnosti získaných průmyslových práv, v řízeních u před příslušnými úřady, při licenčních jednáních, při nekalosoutěžních sporech, při správních řízeních na úřadech (Celní úřad apod.).
 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky